Toto je archiv stránek z let 2000—2016. Rádi vás uvidíme i na našem novém webu www.kultura.slansko.cz

Nacházíte se zde:  Kultura Slaný a Slánsko > Kulturní akce > Poslední půlnoční koncert při svíčkách


Poslední půlnoční koncert při svíčkách

Pátek 3. září 2004 ve 24 hodin, Lidice u Slaného, kostel svatého Jakuba

Publikováno 4. 9. 2004 | Napsal , Kulturní zařízení města Slaného

Kostel sv. Jakuba v Lidicích u Slaného (foto: Ivo Horňák)

Kostel sv. Jakuba v Lidicích u Slaného (foto: Ivo Horňák)

V pátek 3. září 2004 přesně ve 24 hodin jsme se naposledy sešli v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Slaného na Půlnočním koncertu při svíčkách.

V pátek 3. září přesně ve 24 hodin jsme se naposledy sešli v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Slaného na Půlnočním koncertu při svíčkách. Tak jako v předchozích devíti letech i tentokrát po půlnočních fanfárách připomněl profesor Antonín Leopold osobnosti profesorů V. V. Štecha a Ladislava Čepeláka. Všem přítomným – a sešlo se nás v tuto dobu opět požehnaně – pak také oznámil, že tento koncert je poslední. Po deseti, svou atmosférou nádherných a nevšedních koncertech, cítíme (Slánské komorní sdružení a Slánský žesťový soubor) potřebu nových podnětů a nových míst. Původní záměr oživit toto malebné zákoutí Slánska a připomenout výše zmíněné osobnosti se myslím podařil a rádi uvolníme tento prostor pro nové a svěží nápady mladších slánských muzikantů.

Před námi je však další výzva. Zrekonstruovaný kostelík sv. Václava v Ovčárech u Slaného. Tak, jako jsme se před léty ujali kostelíka lidického, chceme se nyní postarat o duchovní oživení kostelíka ovčárského. A tak vás prosím, sledujte bedlivě kulturní dění v našem městě, neboť je více než pravděpodobné, že se příští rok některou noc blízkou svátku patrona naší země, sv. Václava, sejdeme ve vinicích, půjdeme společně do Ovčár, vychutnáme si ve společnosti dobré hudby a slova atmosféru tohoto duchovně a historicky hlubokého místa.

Ivo Horňák

Poslední půlnoční koncert (foto: Jiří Jaroch)

Poslední půlnoční koncert (foto: Jiří Jaroch)

Na začátek stránky

Program koncertu

Program

 1. PŮLNOČNÍ FANFÁRY
 2. Vzpomínka na profesora V. V. Štecha
  a profesora Ladislava Čepeláka
 3. Antonio Vivaldi
  Sinfonia in Do maggiore
  Allegro – Andante – Allegro
 4. Johann Heinrich Schmelzer
  Sonata ad tabulam
  Allegro – Adagio – Allegro
 5. Pavel Josef Vejvanovský
  V. Sonata Paschalis
 6. HUDBA PRO ŽESTĚ
 7. František Ignác Antonín Tůma
  Sinfonia in A
  Allegro – Andante e piano – Allegro
 8. Pavel Josef Vejvanovský
  XVI. Sonata A 10
  Allegro – Andante e piano – Allegro
 9. ZÁVĚREČNÉ FANFÁRY

Consortium Camerale Slanense

Antonín Leopold – průvodní slovo
Ivo Horňák a Zuzana Mohylová – housle
Jitka Budilová a Vladimíra Kučerová – flétny
Václav Šarboch a Jan Šarboch – violy
Ladislav Schneider – violoncello
Barbara Kürstenová – varhany

Slánský žesťový soubor

Jaromír Hrbek a Václav Kučera – trubky
Josef Protiva a Luboš Fryc – trombóny
Rostislav Pavlík – tuba

Na začátek stránky

Propagační letáček

Půlnoční koncert při svíčkách (propagační letáček)

Půlnoční koncert při svíčkách (propagační letáček)
(repro: Ivo Horňák)

Půlnoční koncert při svíčkách (první strana programu)

Půlnoční koncert při svíčkách (první strana programu)
(repro: Ivo Horňák)

Půlnoční koncert při svíčkách (druhá strana programu)

Půlnoční koncert při svíčkách (druhá strana programu)
(repro: Ivo Horňák)

Na začátek stránky

Historie koncertů

Svatý Jakub VětšíHistorie Půlnočních koncertů při svíčkách, pořádaných v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Slaného, se začala psát v roce 1995. Tehdy z jara se nám — členům Slánského komorního sdružení — náš kamarád, trombónista Josef Protiva, zmínil o malebném kostelíku sv. Jakuba v Lidicích u Slaného a prý že je odemčený, dá se tam vejít a zahrát si na varhany. Snad ještě v ten den jsme se tam vypravili. Atmosféra malého kostelíku obklopeného hřbitovem a košatými korunami stromů v lidickém údolíčku na nás mocně zapůsobila. A tak jsme začali přemýšlet o tom, jak by bylo příjemné a romanticky tajuplné zahrát si zde v noci při světle svíček. Když nám později náš přítel a profesor Antonín Leopold vyprávěl o vztahu kunsthistorika V. V. Štecha a grafika Ladislava Čepeláka k tomuto místu, bylo již o koncertu rozhodnuto.

Atmosféra byla úžasná. Přestože jsme téměř nikoho nezvali, byl kostelík i v tuto neobvyklou dobu plný lidí…

V pátek 18. srpna 1995 přesně ve 24 hodin začal fanfárami Slanského žesťového souboru první Půlnoční koncert při svíčkách. Atmosféra byla úžasná. Přestože jsme téměř nikoho nezvali, byl kostelík i v tuto neobvyklou dobu plný lidí. Kostelík díky našim přátelům Ferdinandu Němcovi a Ivě Němcové osvětlovalo 1 000 červených svíček. Profesor Antonín Leopold vzpomínal na V. V. Štecha a Ladislava Čepeláka a jeho vyprávění se střídalo s tóny barokní hudby; aniž jsme si to tehdy uvědomovali, slyšeli jsme varhany v kostele sv. Jakuba naposled. Dnes jsou úplně zdevastované. Krátce po jedné hodině ranní se Slánské komorní sdružení, Slánský žesťový soubor a Antonín Leopold se všemi posluchači rozloučili s příslibem dalšího koncertu. A tak se po deset let, vždy na přelomu srpna a září, scházelo v kostele sv. Jakuba Slánské komorní sdružení, Slánský žesťový soubor a Antonín Leopold s dalšími přáteli na Půlnočních koncertech při svíčkách.

Ivo Horňák

PŮLNOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH

Vzpomínka na třetí půlnoční koncert při svíčkách, 5. září 1997 v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Slaného

Sibi et amicis Ivo Horňák

V malebném údolí
pod stínem stromů – zrakům skryt
choulí se malý kostelík
jen štíhlá věž ho může prozradit.

To místo teď – o dobách dávných
už dlouho jenom smutně sní
hlubokým spánkem předků
v rovech za hřbitovní zdí.

Však do roka jednou
nechoď spát – chcešli vědět víc.
Posvátný klid je zažehnán
hudbou a plachým světlem svic.

Po špičkách půlnoc se blíží
usedá v korunách košatých lip
kdo chce ten zázrek spatřit
musí se ztišit – a pak – už jen snít.

Prastarý kostelík otevřel náruč svou,
težkými dveřmi jen lehce si vzdych,
pomalu ze sna se probouzí,
života teplem nám do tváří dých.

Dřevěné lavice každého vítají,
skřípavým hlasem zvou do svých řad.
Dvanáctá hodina odbíjí –
půlnoční koncert může začínat.

Velebné fanfáry,
varhany slavnostně slyšíme znít –
lidem a Bohu dávají
z pramene radosti za lásku pít.

Dozněly tóny,
hlasy i kroky – slyš:
kostelík usíná,
poslední plamen – blik.

Teď už jen srdce se chvěje –
a – nezbývá než říct:
tak sbohem – za rok, za dva –
nebo již nikdy víc.

Na začátek stránky

Fotogalerie

Půlnoční koncerty při svíčkách

Na začátek stránky

Ukázky (mp3)

Úvodní slovo

 1. [MP3] Historie Lidic u Slaného
  Antonín Leopold (1995)
  (MP3, 128 kbps, 20:30 min, 18.7 MB)
 2. [MP3] Kulturní tradice Lidic u Slaného
  Antonín Leopold (1995)
  (MP3, 128 kbps, 10:01 min, 9.18 MB)

Koncert

 1. [MP3] A. Vivaldi, Koncert d moll (druhá věta)
  Jediný audio záznam varhan v kostele sv. Jakuba.
  Slánské komorní sdružení (1995)
  (MP3, 128 kbps, 3:39 min, 3.35 MB)
 2. [MP3] G. F. Händel, Sonáta A dur (část)
  Jediný audio záznam varhan v kostele sv. Jakuba.
  Slánské komorní sdružení (1995)
  (MP3, 224 kbps, 1:21 min, 2.17 MB)
 3. [MP3] Úvodní fanfáry
  Slánský žesťový soubor, 1999
  (MP3, 160 kbps, 0:37 min, 726 kB)
 4. [MP3] H. Purcell, Dido a Aeneas (předehra)
  Slánské komorní sdružení (1999)
  (MP3, 160 kbps, 2:09 min, 2.47 MB)
 5. [MP3] Hudba pro žestě (1)
  Slánský žesťový soubor, 1999
  (MP3, 160 kbps, 0:42 min, 830 kB)
 6. [MP3] Hudba pro žestě (2)
  Slánský žesťový soubor, 1999
  (MP3, 160 kbps, 0:43 min, 847 kB)
 7. [MP3] Hudba pro žestě (3)
  Slánský žesťový soubor, 1999
  (MP3, 160 kbps, 1:06 min, 1.08 MB)
 8. [MP3] Hudba pro žestě (4)
  Slánský žesťový soubor, 1999
  (MP3, 160 kbps, 1:57 min, 2.24 MB)
 9. [MP3] Van der Staak
  Slánské komorní sdružení, 1999
  (MP3, 160 kbps, 1:00 min, 1.14 MB)

Zavěrečné slovo a fanfáry

 1. [MP3] Zavěrečné slovo a fanfáry
  Ivo Horňák a Slánský žesťový soubor, 1999
  (MP3, 160 kbps, 2:05 min, 2.39 MB)

Na začátek stránky

Archivní video z prvního koncertu

Záznam prvního Půlnočního koncertu při svíčkách v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Slaného –  pátek 18. srpna 1995 od 24 hodin. Podstatnou část koncertu tvořila vzpomínka prof. Antonína Leopolda na kunsthistorika V. V. Štecha a grafika Ladislava Čepeláka. Antonín Leopold všechny také seznámil se zajímavou historií Lidického dvora. Koncert připravilo Slánské komorní sdružení a Slánský žesťový soubor.

Další videa o historii regionu s A. Leopoldem a V. Mouchou

Půlnoční koncert při svíčkách 18. 8. 1995

Původní nesestříhaný záznam. Autor: Jiří Husník.

Na začátek stránky

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (2 hlasů, hodnocení: 5,00 z 5)
Loading...Loading...

Témata: , , , , , , , , , , , , , , | všechna témata »

Tento příspěvek byl publikován dne 4. 9. 2004 (sobota) v 21.47 v rubrice Kulturní akce. Komentáře jsou uzavřeny.

Vydávají Kulturní zařízení města Slaného
Úvodní stránka: www.kultura.slansko.cz
Copyright © Královské město Slaný 2000—2024

Královské město Slaný

 

Komentáře jsou uzavřeny.