Toto je archiv stránek z let 2000—2016. Rádi vás uvidíme i na našem novém webu www.kultura.slansko.cz

Nacházíte se zde:  Kultura Slaný a Slánsko > Kulturní akce > 11. husitské (městské) slavnosti a 4. evropské setkání


11. husitské (městské) slavnosti a 4. evropské setkání

Královské město Slaný, pátek 15.—neděle 17. května 2009

Publikováno 2. 4. 2009 | Napsal , Kulturní zařízení města Slaného

Napoleonské války v Čechách – Slaný 1813
Napoleonské války v Čechách – Slaný 1813 (repro: Jan Renner)

11. ročník husitských (městských) slavností ve Slaném nás přenese v čase do doby napoleonských válek, které se v roce 1813 dotkly i našeho města. Součástí slavností je i Evropské setkání, na kterém se sejdou představitelé a obyvatelé spřátelených a partnerských měst.

Ve dnech 19.–22. srpna 1813 se v prostoru mezi Slaným, Litoměřicemi a Louny spojila statisícová rusko-pruská armáda s rakouskými silami.

Počty spojenců, kteří nastupovali proti hlavní armádě císaře Napoleona rozmístněné v severních Čechách a v Sasku, údajně dosáhly 236 000 mužů a 398 děl, což byla dosud nejpočetnější armáda soustředěná na území Čech. Tato armáda se střetla s Napoleonem u Drážďan a později u Chlumce. Zde 29. 8. 1813 probíhaly těžké boje. Napoleonova armáda byla obklíčena. Díky této porážce se musel Napoleon vzdát myšlenky na tažení do nitra Čech. České země tvořily v srpnových a zářijových dnech týl spojeneckých armád a musely vyslat denně 1 500 povozů na odvoz raněných.

Carská armáda se po vítězné bitvě u Chlumce vrací do Slaného, kde zřizuje ve františkánském klášteře vojenský lazaret. Mezi mnoha vojáky, kteří zde skončili svoji pouť  je i mladičký příbuzný ruského generála Eduard hrabě Barclay de Tolly. Jeho náhrobek ve tvaru jehlanu doposud stojí na prvním slánském hřbitově.

WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ

 V roce 2013 si připomeneme 200 let od porážky Napoleonovy velké armády u Chlumce u Teplic. Téma už letošních městských slavností tuto významnou událost přiblíží. Pomyslně tak odstartujeme pětileté přípravy na oslavu vítězství jež vyvrcholí v roce 2013 pochodem spojenecké armády ze Slaného do Chlumce, kde se zúčastní rekonstrukce této bitvy.

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Program slavností 15.–17. května 2009

Napoleonské války v Čechách – Slaný 1813
Napoleonské války v Čechách – Slaný 1813 (foto: Agentura JP)

WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ

Pátek 15. května 2009

 • 16.30 — Běh královským městem Slaný pro děti i dospělé
  A) štafetový běh školních družstev ulicemi centra města
  B) běh rodičů s dětmi
  C) otevřená kategorie příchozích bez rozdílu věku a pohlaví

Vítězové budou odměněni upomínkovými dárky,medailemi,diplomy a účastnickými listy. Součástí akce bude účast předních českých olympioniků spojená s autogramiádou.

Běh městem pořádá Základní škola Rabasova a Centrum sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Klubem olympioniků České republiky.

Program na Masarykově náměstí

 • 19.30 — Euphorica
  Koncert středověkých a sefardských písní, jakož i tradiční starověké písně celé Evropy.
 • 20.30 — Ohňový průvod městem
  Ohňový průvod vojsk a diváků centrem města, který bude pokračovat na stadión Slavoj, kde budete svědky noční bitevní ukázky. (trasa průvodu) 

  Stadión Slavoj

 • 21.30 — Noční bitevní ukázka
  Ukázka střetu mezi carskou a francouzskou armádou u Chlumce 1813 .

  UPOZORNĚNÍ!
  Vzhledem k očekávané intenzitě pyrotechnických efektů – velkému hluku a silným zábleskům – není představení vhodné pro malé děti ani pro vaše domácí zvířata!

Sobota 16. května 2009

 • 10.00 — Historický průvod městem
  Jan Roháč z Dubé povede historický průvod, ve kterém spatříte kostýmované měšťany, hosty z husitských měst, děti ze slánských škol, carsko-rakouskou armádu, pěchotu, koně, dělostřelectvo a žebřiňák s raněnými. Průvod bude  vycházet  od Sokolovny v Třebízského ulici a bude pokračovat ulicí Husovou na Masarykovo náměstí. (trasa průvodu)

Program na Masarykově náměstí

 • 10.30 — Projev Jana Roháče z Dubé
  a starosty města Slaného

  Příchod armády do Slaného 1813 – komponované představení.
 • 11.00 — Carská armáda 1813
  Ukázky výzbroje a výcviku ruské armády.
 • 11.30 — Totální nasazení
  Koncert slavné slánské punk-rockové kapely.
 • 13.00 — Když se řekne mušketýr
  Souboj na kordy a dýky, ovládání a výstřel ze zbraně, která dala jméno typickému vojáku třicetileté války – divadelní představení.
 • 13.30 — Sokolnictví aneb vznešené umění lovu
  Sokolnictví pak, zejména sokolnictví na koni, je náročnou, organizovanou kratochvílí, ve které se spojuje jezdecké umění v takřka tanečně-choreografickém pohybu jezdce a koně s praktickým užitím drezůry cvičených zvířat.
 • 14.00 — Pointr v akci
  Ukázka práce loveckých psů.
 • 14.30 — O Brunclíkovi, aneb jak se lev
  do českého znaku dostal

  Pohádka – Bílkovo Kratochvílné divadlo.
 • 14.30 — Pokládání věnce na hřbitově u pomníku
  leutnanta Barclay de Tolly

  Barclay de Tolly – premiér leutnant ruské císařské gardy byl vážně zraněn při napoleonských válkách v bitvě u Chlumce v roce 1813. Byl převezen do lazaretní nemocnice v Slaném, kde krátce poté zemřel.
 • 15.00 — Zahájení turistické sezóny
  Infocentrum Slaný zahajuje turistickou sezónu 2009.
 • 15.30 — Lukostřelecké kratochvíle
  Luk a kuš jako nejstarší zbraň lidstva se představí v proměnách věků. Zábavná přednáška o vývoji lukostřelby.
 • 16.30 — Husarský regiment č. 11
   Ukázka výzbroje a výcviku rakouských husarů.
 • 17.00 — O šermu převážně nevážně
  Předvedení šermířské školy a zbraní středověku,současně ale i praktické využití bojových technik třeba při sběru hub. Netušíte jak to může spolu souviset? Přijďte se podívat.
 • 18.00 — Výcvik francouzské armády
 • 20.00 — Hradišťan
  Koncert nejznámější cimbálové muziky vedené Jiřím Pavlicou.
 • 21.00 — Oslavy vítězství 1813
  Večerní komponovaný program.
 • 21.45 — Ohňostroj

Na ploše náměstí se budete moci projít středověkým tržištěm s tovarem roztodivným a se stánky s řemesly a pochutinami rozličnými.

Hry pro děti v zahradě před městským kinem
10–16 hodin
(agentura Pranýř)

V prostorách zahrady před městským kinem bude od 10 do 16 hodin bude připraven koutek plný her. Děti mohou kdykoliv přijít a vyzkoušet si střelbu zliku či kuše anebo se seznámít se starými palnými zbraněmi. Budou si také moci vyzkoušet obléknout si rytířskou zbroj nebo zakusit kouzlo šermířského duelu – samozřejmě v ochranných pomůzkách, které budou k dispozici.

Střelnice • Palní zbraně středověku • Oblékání do zbroje • Šermířský turnaj Mučící nástroje • Hry pro malé dvorní dámy

Máčení nepoctivého pekaře  – v 16 hodin na pódiu v zahradě před městským kinem komediálně provedenéhý příběh z období gotiky

Speciální program pro děti připravený Domem dětí
a mládeže
Ostrov Slaný

od 10.30 do 16.00 u sochy T. G.  Masaryka na náměstí a v zahradě před městským kinem

 • O sedm tolarů Soutěže pro děti malé, velké i dospělé. Všechny zúčastněné čekají drobné odměny.
 • Výtvarné techniky Různé druhy výtvarných a rukodělných činností pro děti, jejich rodiče i ostatní veřejnost.
 • Bitva o velvarskou bránu (přihlášky do 4. 5. 2009) Soutěž pro školní družstva z celého slánského regionu. Informace o soutěži obdrží jednotlivé školy. Přihlášky školních družstev do bitvy do 4. 5. 2009, adresa: „OSTROV“ Třebízského 163, Slaný
 • O největší dělovou kouli Soutěž pro jednotlivce, skupiny bez omezení věku. Dělové koule přineste, přivezte 16. 5. na náměstí k prezentačnímu stánku „OSTROVA“ do 11.15 hodin. Největší a neoriginálnější koule bude oceněna sladkou kulatou odměnou.
 • O napoleonův klobouk Velká rodinná soutěž. Zábava i poučení. Vítěze čeká klobouk od Napoleona plný dobrot. Registrace účastníků soutěže u prezentačního stánku „OSTROVA“ do 14 hodin. Uzávěrka soutěže je v 15.45 hodin. Vyhodnocení a předání cen v 15.45 u stánku „OSTROVA“.
 • Okem fotografa (uzávěrka 31. 5. 2009) Soutěž pro všechny fotoamatéry starší 15 let. Zaznamenejte nejzajímavější okamžiky dvoudenních slavností svým fotoaparátem. Fotografie libovolného formátu i techniky zašlete nebo osobně přineste do 31. 5. 2009 na „OSTROV“, Třebízského 163, 27401 Slaný.

Podrobné propozice k jednotlivým soutěžím najdete na www.ostrov-svc.cz nebo na telefonu 312 522 503.

Neděle 17. května 2009

Chrám sv.  Gotahrda

 • 09.00 Mše svatá

Stalo se již dobrým zvykem zakončit tradiční květnové městské slavnosti ve Slaném, zvané Husitské, nedělním poledním koncertem v chrámu sv. Gotharda. Nejinak tomu bude i v tomto roce. V neděli 17. května 2009 v 11 hodin rozezní chrámové varhany německý varhaník Sebastian Knebel a doprovodí svého kolegu Thomase Friedlaendera, který hraje na cink.

Při koncertu bude v chrámové lodi instalováno projekční plátno, na kterém budete moci sledovat detailní záběry hudebníků na kůru. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vidět zblízka hru na slánské chrámové varhany a na cink, unikátní historický dechový hudební nástroj!

Cink dechový hudební nástroj pozdního středověku a začátku novověku. Byly to dřevěné, někdy také slonovinové roury s dírkami, rovné nebo zahnuté do půlkruhu, potažené kůží. Zpočátku neměly ještě nátrubek. Stavěly se v různých velikostech, měly poměrně velké možnosti melodického pohybu i velký rozsah. Bývaly velmi oblíbené a měly své pevné místo v lidových i městských kapelách 16. a 17. století. Největší z cinků byl basový serpent.

Vstup na koncert je volný.

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Program na pátek 15. května 2009

Euphorica
Euphorica(foto: Euphorica)

WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ

Pátek 15. května 2009

 • 16.30 — Běh královským městem Slaný pro děti i dospělé
  A) štafetový běh školních družstev ulicemi centra města
  B) běh rodičů s dětmi
  C) otevřená kategorie příchozích bez rozdílu věku a pohlaví

Vítězové budou odměněni upomínkovými dárky,medailemi,diplomy a účastnickými listy. Součástí akce bude účast předních českých olympioniků spojená s autogramiádou.

Běh městem pořádá Základní škola Rabasova a Centrum sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Klubem olympioniků České republiky.

Program na Masarykově náměstí

 • 19.30 — Euphorica
  Koncert středověkých a sefardských písní, jakož i tradiční starověké písně celé Evropy.
 • 20.30 — Ohňový průvod městem
  Ohňový průvod vojsk a diváků centrem města, který bude pokračovat na stadión Slavoj, kde budete svědky noční bitevní ukázky. (trasa průvodu) 

  Stadión Slavoj

 • 21.30 — Noční bitevní ukázka
  Ukázka střetu mezi carskou a francouzskou armádou u Chlumce 1813 

 • → UPOZORNĚNÍ!
  Vzhledem k očekávané intenzitě pyrotechnických efektů – velkému hluku a silným zábleskům – není představení vhodné pro malé děti ani pro vaše domácí zvířata!

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Program na sobotu 16. května 2009

Napoleonské války v Čechách – Slaný 1813
Napoleonské války v Čechách – Slaný 1813 (foto: Agentura JP)

WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ

Sobota 16. května 2009

 • 10.00 — Historický průvod městem
  Jan Roháč z Dubé povede historický průvod, ve kterém spatříte kostýmované měšťany, hosty z husitských měst, děti ze slánských škol, carsko-rakouskou armádu, pěchotu, koně, dělostřelectvo a žebřiňák s raněnými. Průvod bude  vycházet  od Sokolovny v Třebízského ulici a bude pokračovat ulicí Husovou na Masarykovo náměstí. (trasa průvodu)

Program na Masarykově náměstí

 • 10.30 — Projev Jana Roháče z Dubé
  a starosty města Slaného

  Příchod armády do Slaného 1813 – komponované představení.
 • 11.00 — Carská armáda 1813 
  Ukázky výzbroje a výcviku ruské armády.
 • 11.30 — Totální nasazení
  Koncert slavné slánské punk-rockové kapely.
 • 13.00 — Když se řekne mušketýr
  Souboj na kordy a dýky, ovládání a výstřel ze zbraně, která dala jméno typickému vojáku třicetileté války – divadelní představení.
 • 13.30 — Sokolnictví aneb vznešené umění lovu
  Sokolnictví pak, zejména sokolnictví na koni, je náročnou, organizovanou kratochvílí, ve které se spojuje jezdecké umění v takřka tanečně-choreografickém pohybu jezdce a koně s praktickým užitím drezůry cvičených zvířat.
 • 14.00 — Pointr v akci Ukázka práce loveckých psů.
 • 14.30 — O Brunclíkovi, aneb jak se lev
  do českého znaku dostal

  Pohádka – Bílkovo Kratochvílné divadlo.
 • 14.30 — Pokládání věnce na hřbitově u pomníku
  leutnanta Barclay de Tolly

  Barclay de Tolly – premiér leutnant ruské císařské gardy byl vážně zraněn při napoleonských válkách v bitvě u Chlumce v roce 1813. Byl převezen do lazaretní nemocnice v Slaném, kde krátce poté zemřel.
 • 15.00 — Zahájení turistické sezóny
  Infocentrum Slaný zahajuje turistickou sezónu 2009.
 • 15.30 — Lukostřelecké kratochvíle
  Luk a kuš jako nejstarší zbraň lidstva se představí v proměnách věků. Zábavná přednáška o vývoji lukostřelby.
 • 16.30 — Husarský regiment č. 11 
  Ukázka výzbroje a výcviku rakouských husarů.
 • 17.00 — O šermu převážně nevážně
  Předvedení šermířské školy a zbraní středověku,současně ale i praktické využití bojových technik třeba při sběru hub. Netušíte jak to může spolu souviset? Přijďte se podívat.
 • 18.00 — Výcvik francouzské armády
 • 20.00 — Hradišťan
  Koncert nejznámější cimbálové muziky vedené Jiřím Pavlicou.
 • 21.00 — Oslavy vítězství 1813 
  Večerní komponovaný program.
 • 21.45 — Ohňostroj

Na ploše náměstí se budete moci projít středověkým tržištěm s tovarem roztodivným a se stánky s řemesly a pochutinami rozličnými.

Hry pro děti v zahradě před městským kinem
10–16 hodin (agentura Pranýř)

V prostorách zahrady před městským kinem bude od 10 do 16 hodin bude připraven koutek plný her. Děti mohou kdykoliv přijít a vyzkoušet si střelbu zliku či kuše anebo se seznámít se starými palnými zbraněmi. Budou si také moci vyzkoušet obléknout si rytířskou zbroj nebo zakusit kouzlo šermířského duelu – samozřejmě v ochranných pomůzkách, které budou k dispozici.

Střelnice • Palní zbraně středověku • Oblékání do zbroje • Šermířský turnaj Mučící nástroje • Hry pro malé dvorní dámy 

Máčení nepoctivého pekaře  – v 16 hodin na pódiu v zahradě před městským kinem komediálně provedenéhý příběh z období gotiky

Speciální program pro děti připravený Domem dětí
a mládeže
Ostrov Slaný

od 10.30 do 16.00 u sochy T. G.  Masaryka na náměstí a v zahradě před městským kinem

 • O sedm tolarů Soutěže pro děti malé, velké i dospělé. Všechny zúčastněné čekají drobné odměny.
 • Výtvarné techniky Různé druhy výtvarných a rukodělných činností pro děti, jejich rodiče i ostatní veřejnost.
 • Bitva o velvarskou bránu (přihlášky do 4. 5. 2009) Soutěž pro školní družstva z celého slánského regionu. Informace o soutěži obdrží jednotlivé školy. Přihlášky školních družstev do bitvy do 4. 5. 2009, adresa: „OSTROV“ Třebízského 163, Slaný
 • O největší dělovou kouli Soutěž pro jednotlivce, skupiny bez omezení věku. Dělové koule přineste, přivezte 16. 5. na náměstí k prezentačnímu stánku „OSTROVA“ do 11.15 hodin. Největší a neoriginálnější koule bude oceněna sladkou kulatou odměnou.
 • O napoleonův klobouk Velká rodinná soutěž. Zábava i poučení. Vítěze čeká klobouk od Napoleona plný dobrot. Registrace účastníků soutěže u prezentačního stánku „OSTROVA“ do 14 hodin. Uzávěrka soutěže je v 15.45 hodin. Vyhodnocení a předání cen v 15.45 u stánku „OSTROVA“.
 • Okem fotografa (uzávěrka 31. 5. 2009) Soutěž pro všechny fotoamatéry starší 15 let. Zaznamenejte nejzajímavější okamžiky dvoudenních slavností svým fotoaparátem. Fotografie libovolného formátu i techniky zašlete nebo osobně přineste do 31. 5. 2009 na „OSTROV“, Třebízského 163, 27401 Slaný.

Podrobné propozice k jednotlivým soutěžím najdete na www.ostrov-svc.cz nebo na telefonu 312 522 503.

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Program na neděli 17. května  2009

Thomas Friedlaender (D) – hráč na cink
Thomas Friedlaender (D) – hráč na cink

WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ

Neděle 17. května 2009

Chrám sv.  Gotahrda

 • 09.00 Mše svatá

Stalo se již dobrým zvykem zakončit tradiční květnové městské slavnosti ve Slaném, zvané Husitské, nedělním poledním koncertem v chrámu sv. Gotharda. Nejinak tomu bude i v tomto roce. V neděli 17. května 2009 v 11 hodin rozezní chrámové varhany na kůru sv. Gotharda německý varhaník Sebastian Knebel a doprovodí svého hudebního kolegu Thomase Friedlaendera, který hraje na cink.

Při koncertu bude v chrámové lodi instalováno projekční plátno, na kterém budete moci sledovat detailní záběry hudebníků na kůru. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vidět zblízka hru na slánské chrámové varhany a na cink, unikátní historický dechový hudební nástroj!

Cink dechový hudební nástroj pozdního středověku a začátku novověku. Byly to dřevěné, někdy také slonovinové roury s dírkami, rovné nebo zahnuté do půlkruhu, potažené kůží. Zpočátku neměly ještě nátrubek. Stavěly se v různých velikostech, měly poměrně velké možnosti melodického pohybu i velký rozsah. Bývaly velmi oblíbené a měly své pevné místo v lidových i městských kapelách 16. a 17. století. Největší z cinků byl basový serpent.

Vstup na koncert je volný. 

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Speciální program pro děti

Máčení nepoctivého pekaře
Máčení nepoctivého pekaře (foto: Pranýř)

WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ

Sobota 16. května 2009

Hry pro děti v zahradě před městským kinem
10–16 hodin (agentura Pranýř)

V prostorách zahrady před městským kinem bude od 10 do 16 hodin bude připraven koutek plný her. Děti mohou kdykoliv přijít a vyzkoušet si střelbu zliku či kuše anebo se seznámít se starými palnými zbraněmi. Budou si také moci vyzkoušet obléknout si rytířskou zbroj nebo zakusit kouzlo šermířského duelu – samozřejmě v ochranných pomůzkách, které budou k dispozici.

Střelnice • Palní zbraně středověku • Oblékání do zbroje • Šermířský turnaj Mučící nástroje • Hry pro malé dvorní dámy 

Máčení nepoctivého pekaře  – v 16 hodin na pódiu v zahradě před městským kinem komediálně provedenéhý příběh z období gotiky

Speciální program pro děti připravený Domem dětí
a mládeže
Ostrov Slaný

od 10.30 do 16.00 u sochy T. G.  Masaryka na náměstí a v zahradě před městským kinem

 • O sedm tolarů Soutěže pro děti malé, velké i dospělé. Všechny zúčastněné čekají drobné odměny.
 • Výtvarné techniky Různé druhy výtvarných a rukodělných činností pro děti, jejich rodiče i ostatní veřejnost.
 • Bitva o velvarskou bránu (přihlášky do 4. 5. 2009) Soutěž pro školní družstva z celého slánského regionu. Informace o soutěži obdrží jednotlivé školy. Přihlášky školních družstev do bitvy do 4. 5. 2009, adresa: „OSTROV“ Třebízského 163, Slaný
 • O největší dělovou kouli Soutěž pro jednotlivce, skupiny bez omezení věku. Dělové koule přineste, přivezte 16. 5. na náměstí k prezentačnímu stánku „OSTROVA“ do 11.15 hodin. Největší a neoriginálnější koule bude oceněna sladkou kulatou odměnou.
 • O napoleonův klobouk Velká rodinná soutěž. Zábava i poučení. Vítěze čeká klobouk od Napoleona plný dobrot. Registrace účastníků soutěže u prezentačního stánku „OSTROVA“ do 14 hodin. Uzávěrka soutěže je v 15.45 hodin. Vyhodnocení a předání cen v 15.45 u stánku „OSTROVA“.
 • Okem fotografa (uzávěrka 31. 5. 2009) Soutěž pro všechny fotoamatéry starší 15 let. Zaznamenejte nejzajímavější okamžiky dvoudenních slavností svým fotoaparátem. Fotografie li pulspan style=„color: #008000;“bovolného formátu i techniky zašlete nebo osobně přineste do 31.&am/ap;nb/asp;5. 2009 na „OSTROV“, Třebízského 163, 27401 Slaný.

Podrobné propozice k jednotlivým soutěžím najdete na www.ostrov-svc.cz nebo na telefonu 312 522 503.

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Dopravní informace – uzavírky

11. městské slavnosti – uzavírka centra města
11. městské slavnosti – uzavírka centra města

WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ

Upozornění na uzavírku historického středu města

Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje návštěvníky města, obyvatele, firmy a podnikatele, kteří mají provozovny na území historického středu města Slaný na uzavírku historického středu města z důvodu konání 11. městských slavností a souvisejících akcí, které se uskuteční ve dnech 15. a 16. května 2009.

Uzavírka je vymezena ulicemi: Havířská, Vinařického, Fričova, Masarykovo náměstí, Velvarská, Kynského, Husova, Soukenická, Hanžburského, Komenského náměstí, Masnokrámská, Fortenská, Pod Ungeltem a Štechova.

Historické centrum města Slaný bude uzavřeno od pátku 15. 5. 2009 od 16.30 hodin do soboty 16. 5. 2009 do 24.00 hodin pro veškerou dopravu.

V téměř celém uvedeném prostoru bude v této době zakázáno zastavení a stání vozidel. Vozidla nerespektující toto dopravní omezení budou odtažena! K parkování vozidel v této době doporučujeme použít parkoviště v ulici Všehlušické u autobusového nádraží. Této lokalitě bude věnovat MP Slaný i PČR zvýšenou pozornost.

Žádáme proto všechny, aby zajistili veškeré aktivity, vyžadující vjezd vozidel do uvedeného území, (zejména zásobování) ve dnech předcházejících tomuto datu, nebo po skončení akce.

Upozornění na objížďku

11. městské slavnosti – objížďka
Uzavírka ulic a objížďka po dobu průchodu historického průvodu 

Po dobu historického průvodu v sobotu 16. 5. 2009 od 9.30 do 10.30 budou uzavřeny ulice Třebízského, Brožovského, Dr. E. Beneše a Palackého. Vyznačení uzavírky a objezdové trasy naleznete na mapce.

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Plakát a pozvánka

Napoleonské války – Slaný 1813 – 11. městské slavnosti – pozvánka
11. městské slavnosti ve Slaném – pozvánka (repro: Jan Renner)

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

Fotogalerie

Fotogalerie z 11. městských slavností naleznete na
WWW.SLAVNOSTI.SLANSKO.CZ/FOTOGALERIE

EU – fond pro regionální rozvoj

Na začátek stránky

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (3 hlasů, hodnocení: 3,00 z 5)
Loading...Loading...

Témata: , , , , , , , , , , , | všechna témata »

Tento příspěvek byl publikován dne 2. 4. 2009 (čtvrtek) v 9.05 v rubrice Kulturní akce. Komentáře jsou uzavřeny.

Související články

Související odkazy

Archiv rubriky Kulturní akce

Všechny rubriky

Vydávají Kulturní zařízení města Slaného
Úvodní stránka: www.kultura.slansko.cz
Copyright © Královské město Slaný 2000—2024

Královské město Slaný

 

Komentáře jsou uzavřeny.